MIMORIADNA ÚRADNÁ SPRÁVA !!!

15.03.2013 16:36

 

ŠTK vzhľadom k mimoriadne nepriaznivému počasiu, prihliadnuc na možné zdravotné 
riziká hráčov a funkcionárov zabezpečujúcich futbalové stretnutia, ako aj k možným 
ekonomickým dôsledkom ROZHODLA STRETNUTIA, KTORÉ SA MALI ODOHRAŤ 
V DŇOCH 16. - 17.3.2013 (17 kolo MR-Z dospelých a dorastu, IV. ligy dospelých a dorastu, 
V. ligy dospelých a dorastu, 16. kolo I liga MŽ A1B a 16 kolo II liga SŽ 1 MŽ) ODLOŽIŤ.
ŠTK, žiada futbalové oddiely a delegované osoby, aby na stretnutia necestovali!
Náhradný termín odložených stretnutí určí ŠTK dodatočne v svojej úradnej správe.