Novinky

Úradná správa ŠTK č. 23 z 6. marca 2013

08.03.2013 08:26

Podľa Úradnej správy ŠTK č. 23 z 6. marca 2013 sa bude 16.kolo hrať  Povaţská Bystrica – Domaniţa sa odohrá v stredu 20.3.2013 o 15.00 hodine.

FK Raven PB

05.03.2013 15:37

Blamaz...

25.01.2013 10:38

 

 
FK Raven, s.r.o. oznamuje členom a priaznivcom futbalu ukončenie financovania športovej činnosti jej generálnym sponzorom firmou Raven, a.s.

Vážení členovia futbalového klubu a priaznivci futbalu,

akciová spoločnosť Raven ako generálny sponzor dvanásť rokov v plnom rozsahu zastrešovala aktivity týkajúce futbalu v meste Považská Bystrica.

Od januára 2012 sa Raven, a. s. aktívne snažila nájsť možnosti spolupráce v oblasti futbalu s vedením mesta Považská Bystrica; bohužiaľ neúspešne. Napriek dlhému časovému obdobiu a snahe nájsť kompromisné riešenie nebolo zo strany mesta Považská Bystrica, a jeho primátora ako hlavného predstaviteľa, predložené jednoznačné a relevantné stanovisko ohľadom možností zabezpečenia futbalu v budúcnosti.

Na základe vyššie uvedených skutočností sa vedenie generálneho sponzora, akciovej spoločnosti Raven, rozhodlo s konečnou platnosťou ukončiť financovanie športovej činnosti futbalového klubu FK Raven a toto rozhodnutie oznámila písomne, formou oficiálneho oznámenia, ktoré sa nachádza v prílohe, primátorovi mesta Považská Bystrica.

Vážení futbaloví priatelia, týmto vám s poľutovaním oznamujeme, že napriek našim viacnásobným snahám vyriešiť situáciu k spokojnosti všetkých zúčastnených strán, definitívne končíme so zabezpečovaním futbalovej športovej činnosti.

Ďakujeme Vám za priazeň, ktorú ste nám počas uplynulých dvanástich rokov venovali a prajeme vám do budúcnosti veľa úspechov.

S úctou

Dušan Tonkovič

Konateľ spoločnosti FK Raven, s.r.o.

 

INFO

24.01.2013 19:21

https://povazska-bystrica.otvorene.sk

 

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

A MUŽSTVO sezóna 2012/2013

TABULKA

V tejto rubrike nie sú žiadne články.